Panini - Euro Football 78 (1977)


29 - Koitka, Grabowski

30 Grabowski

Wappen

200b - Pezzey© text, artwork & code by fg